ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

021 213142, 021 213030

ແຟັກ:

021 218167

ອີເມວ:

pakpasak@yahoo.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ສີ​ຫອມ

ເມືອງ :

ຈັນທະບູລີ

ແຂວງ :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

17.965927

ເສັ້ນແວງ :

102.600362

Location :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

6448

ນັກຮຽນຊາຍ :

2682

ນັກຮຽນຍິງ :

3766