ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

071 212020, 071 260256

ແຟັກ:

071 212020

ອີເມວ:

ltvc_lpq@hotmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ຄອຍ

ເມືອງ :

ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ :

ຫຼວງພະບາງ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

19.871030

ເສັ້ນແວງ :

102.117163

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

2297

ນັກຮຽນຊາຍ :

1487

ນັກຮຽນຍິງ :

810