ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

023 400152, 020 55992361

ແຟັກ:

023 400152

ອີເມວ:

bengb.pnv@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ນາເຄື່ອນ

ເມືອງ :

ວຽງຄຳ

ແຂວງ :

ວຽງຈັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

18.440450

ເສັ້ນແວງ :

102.521799

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

2759

ນັກຮຽນຊາຍ :

1405

ນັກຮຽນຍິງ :

1354