ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ຈຳປາສັກ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

031 212007, 031 215217

ແຟັກ:

TEL/FAX (856-31) 212

ອີເມວ:

Champasak@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ທ່າສະລາຄຳ

ເມືອງ :

ປາກເຊ

ແຂວງ :

ຈຳປາສັກ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກໃຕ້

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

3162

ນັກຮຽນຊາຍ :

1908

ນັກຮຽນຍິງ :

1254