ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

021 480510, 020 55334532

ແຟັກ:

021 480510

ອີເມວ:

dats_1987@yahoo.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ດົງຄຳຊ້າງ

ເມືອງ :

ຫາດຊາຍຟອງ

ແຂວງ :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

17.910687

ເສັ້ນແວງ :

102.663196

Location :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

785

ນັກຮຽນຊາຍ :

423

ນັກຮຽນຍິງ :

362