ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

030 9056309, 030 5120080

ແຟັກ:

084 211451

ອີເມວ:

Borkeo@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ປາກງາວ

ເມືອງ :

ຫ້ວຍຊາຍ

ແຂວງ :

ບໍ່ແກ້ວ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກເໜືອ

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

935

ນັກຮຽນຊາຍ :

507

ນັກຮຽນຍິງ :

428