ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ບໍລິຄຳໄຊ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່

ໂທ :

030 5235012, 030 9065409

ແຟັກ:

054 212019

ອີເມວ:

bolikhamxaitve@gmail.com

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ :

ຫ້ວຍຄູນ

ເມືອງ :

ປາກຊັນ

ແຂວງ :

ບໍລິຄຳໄຊ

ພິກັດແຜນທີ່

ເສັ້ນຂະໜານ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

ເສັ້ນແວງ :

ຈະມີຂໍ້ມູນໄວໆນີ້

Location :

ພາກໃຕ້

ນັກຮຽນ

ນັກຮຽນທັງໝົດ :

693

ນັກຮຽນຊາຍ :

367

ນັກຮຽນຍິງ :

326